ONLİNE ÜRETİCİ TANITIM VE İŞBİRLİĞİ PLATFORMU PROJESİ

Demirköy Belediyesi tarafından ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötes İşbirliği Programı 2014-2020 tarafından 1.2 önceliği olan “Tarım ve ilgili sektörlerde sınır ötesi ticaret olanakların ve modernizasyonun arttırılması” kapsamında finanse edilen AgriTradeNet projesi kapsamında yeni Koronovirüs (COVID-19) salgının ekonomiye olumsuz etkisinin en aza indirilmesi hususnda katkılarda bulunacak Online Üretici Tanıtım ve Işbirliği Platformu geliştirilmiştir.

Online platforma yapılan kayıtlar sayesinde yerel tarımsal üreticilerimiz kendi markalaşmış ürünlerinin hem tanıtımı hem de yurtdışında pazarlanması hususunda imkan bulmuş olacaktır.

Online platforma www.agritradenet.eu web sayfasında ulaşılabilir, ayrıca kayıt işlemleri Adım Adım Kayıt Rehberi broşürde açıklanmıştır.

Üretici Tanıtım ve Işbirliği Platforma kaydını yapan üreticiler otomatik olarak proje kapsamında olan 6 ayrı ülkenin üreticilerini içeren Üretici veritabanına kaydı oluşacaktır.

Bu şekilde yerel üreticilerimiz kendi ürünlerini Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Romanya, Moldova ve Ukrayna ülkelerinde üretici ve alıcılara tanıtmış olacaktır.

AgriTradeNet Projenin temel amacı; yerel tarım üreticilerinin sınır ötesi işbirliklerini ve dış pazarlara dönüklüklerinin geliştirilmesidir.

Projenin ana yararlanıcı ve lider ortağı Selanik İşadamları Derneği – Yünanistan olup, proje ortakları 6 ayrı ülkedendir: Burgas Ticaret ve Sanayi Odası (Bulgaristan), Galati Ticaret Odasına bağlı KOBİ Destekleme Vakfı –Galati, (Romania), İş Geliştirme ve Danışma Derneği (Moldova), Demirköy Belediyesi (Türkiye) ve Piyasa sorunları analizi, ekonomik ve ekolojik araştırma enstitüsü (Ukrayna).

Proje ile; sınır ötesi işbirliği ağların, coğrafı işaret alma potansiyeli taşıyan tarım ürünleri üreticilerine katma değer sağlanması ve bu ürünlerin uluslararası pazarlarda tanıtılması hedeflenmiştir.

Proje kapsamında Eylül 2019’da yerel üreticilerin bölgesel markalaşma, çoğrafı işaret ve tarım ürünlerinin uluslararası pazarlama konularındaki kapasitesinin artırılması amaçlı 5 günlük eğitim programı sunulmuştur.

Ayrıca, eğitim esnasında katılımcı ve yerel paydaşlarla birlikte ‘Demirköy çileğin çorafı işaret sertifikasyonu konusundaki imkanlar, mevcut kaynaklar, bilgi ve uzmanlar’ konulu çalıştayı da düzenlenmiştir.

Ayrıca, proje kapsamında ilçe merkezinde Demirköy Belediyesi olarak yerel üreticilere ve özellikle kooperatif ve birliklerin kullanımına ücretsiz olarak sunulacak olan yeni tarımsal ürünler tanıtım alanın kurulması çalışmaları tamamlanmıştır.

Yapım işlerin sonucunda Demirköy’ün merkezi bir konumda olan ve yöresel ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanmasını amaçlayan 10 adet yeni ofisler inşa edildi. Bu ofislerin en kısa zamanda yerel kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara, oda, dernek ve kooperatiflere sunulması planlanmıştır.