İNEGÖL BELEDİYESİ DOĞAL AFET VE RİSKİ İLE MÜCADELE EYLEM PLANI

Projenin Amacı:

İnegöl’ün doğal afet riskinin tespit edilerek mevcut riskin minimize edilebilmesi için ilgili paydaşlarla yaklaşık bir yıllık süren detaylı çalışmaların nihayetinde kısa, orta ve uzun vadede yapılacak çalışmalar belirlenerek gerekli aksiyonların alınmasıdır.

Projenin Yenilikçi / Özgün Niteliği:

 • İlçe Belediyeleri nazarında akademik temellere dayanan birden fazla üniversite ile işbirliği içerisinde şehrimizde mevcut ilgili STK Temsilcileri ve AFAD ile koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülmüştür.
 • Eylem planı hazırlığı kapsamında çalıştay, teknik sunumlar, revizyon toplantıları düzenlenmiştir.
 • Eylem planının nihai hali kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra kısa ve orta vadeli planlamaları gerçekleştirmek için çok hızlı aksiyon alınmıştır.
 • Yerel yönetimler düzeyinde ilk yapay enkaz alanı oluşturulmuştur.
 • Belediyemiz bünyesinde 100 kişilik arama kurtarma ekibi kurulmuştur.
 • Arama kurtarma ekibinin çalışmalarını koordine edebileceği bir ofis tedarik edilmiştir.
 • Tüm paydaşlarla ortak bir koordinasyon merkezinin kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Projenin İçeriği/Projenin Uygulama Durumu:

İnegöl Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planında yer alan bir projedir. Tüm İnegöl’ü kapsayan öncelikli afet türleri odaklı bir eylem planı oluşturulmuştur. Plan ilgili paydaşlarla uygulamaya başlanmıştır. Proje süreci özetle;

 • Deprem başta olmak üzere doğal afetlerle mücadele anlamında daha nitelikli bir mücadele için çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, bu alanda akademik desteğin de olacağı yeni bir komisyonu hayata geçirdi. Komisyon kamuoyuna tanıtıldı.
 • 3 ayrı toplantı gerçekleştirildi.
 • Bu toplantılar neticesinde de kısa, orta ve uzun vade planlamalar hazırlandı.
 • 11 kişinin oluşturduğu Doğal Afetler Risk ve Eylem Planı Kurulu, 2019 yılı Kasım ayında başlattığı çalışmasını tamamladı. Kurul; kısa, orta ve uzun vadede yapılacak 193 maddelik eylem planını hazırladı.

Özellikle depremle ilgili kısa vadede 1-5 yıl içerisinde planlanan iç ve dış paydaşlarla ortak bir koordinasyon merkezini kurmamız gerektiğine inanıyoruz. Bölgenin depremsellik haritasının çıkarılarak burada bir jeolojik etüt raporlarının hazırlanması gerekiyor. Risk analiz raporlarının hazırlanması gerekiyor. Yine ilgili yönetmeliklere uygun binaların belirlenmesi, yönetmeliklere uygun olmayan binaların güçlendirme çalışmalarının yapılması, acil durum toplanma noktalarının belirlenmesi… Orta vadede kentsel dönüşüm çalışmalarının gerçekleştirilmesi ki bu çok kolay olmayan bir iş. Bunları da adım adım nasıl dönüşeceğinin hesabının kitabının yapılması. Yapı zeminlerinin iyileştirilmesi ve orta hasarlı yapıların güçlendirilmesi gibi… Beraberinde uzun vadede neler yapılabilir noktasında 2023, 2053 ve 2071 deprem riskiyle mücadele sürdürülebilir ve risk azaltma raporlarının oluşturulması, yeraltı zemin özelliklerine uygun bölgesel zemin uygunluk taşıyan yapı stoğunun oluşturulması gibi.

Yukarıda da bahsi geçen tüm açıklamalar doğrultusunda özgün ve bünyesinde ilkleri barındıran işlevsel bir proje hayata geçirilmiştir. Proje sürdürülebilirlik çalışmaları devam etmektedir.

İlave Bilgiler:

Eylem planımız kapsamında tüm paydaşlarımızla belirlediğimiz kısa ve orta ve uzun vade planlara yönelik çalışmalara başladık. Şu an kısa vade odaklı çalışmalarımızdan olan,

 • Arama kurtarma ekibinin oluşturulması
 • Yapay enkaz alanının oluşturulması
 • Bölgesel tatbikatların gerçekleştirilmesi
 • Toplanma merkezilerinin modernizasyonu
 • Kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanması
 • Tecrübe paylaşımı ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi
 • Koordinasyon merkezinin kurulması, çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Planda yer alan diğer faaliyetlere yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Yerel yönetimler düzeyinde akademik temelli oluşu ve bünyesinde birçok özgün eylemi barındırması plan çalışmasını özgün kılmaktadır. Ayrıca planlamada yer alan eylemlerin tamamlanmasına yönelik kısa sürede aksiyon alınmıştır.