BAYKOCA ELEKTRİKLİ GEZİ ARACI PROJESİ

Projenin Amacı:

Yerli ve milli imkânlarla %100 elektrikli bir şekilde kendine has konsepti ve tasarımı ile “Yerel Yönetimler Düzeyinde Bir İlk” olan, vatandaşlarımızın tarihi lokasyonlar, park ve mesire alanlarında konforlu seyahat ederek keyifli vakit geçirmesini sağlayacak sürdürülebilir gezi aracı üretim projesidir.

Projenin Yenilikçi / Özgün Niteliği:

İdaremiz bünyesinde yaklaşık 2 yıldır devam eden elektrikli konsept gezi aracı projemiz kapsamında dikkat çekici hususlara aşağıda yer verilmiştir.

 • Yerel yönetimler düzeyinde ilktir.
 • Doğa dostudur. Yenilenebilir enerji ilkeleri doğrultusunda sıfır emisyon odaklı süreç yönetilmektedir.
 • Şehrimizin tanıtımına yönelik iç donanım çalışması yürütülmektedir. Lokasyon bazlı tanıtım gerçekleştirecektir.
 • Doğa ile iç içe bir konumda test imkânlarına elverişli interaktif bir “Elektrik ve Otomasyon Atölyesi” kurulmuştur.
 • Ar-Ge çalışmaları kapsamında alternatif ürün portföyü oluşturulmuştur.
 • Yatırım odaklı planlamalarımız dahilinde “Prototip Merkezinin Kurulması” çalışması yürütülmektedir.
 • Proje takımı üyelerinin ileride kurulması planlanan üretim tesisinde istihdam edilmesi planlanmaktadır.
 • Marka ve tasarım tescilleri gerçekleştirilmiştir.
 • Ar-Ge çalışmaları tamamlanmış olup montaj ve ürün tasarımı çalışmaları yürütülmektedir.
 • Şirketleşme çalışmaları planlanmaktadır.
 • Kurum içi ve kurum dışı olmak üzere iki grup teknik ekip kurulmuştur.
 • Proje takımı çağrısına çıkılarak tamamı gençlerden teşekküllü 10 kişiden oluşan proje takımı oluşturulmuştur.
 • Sürdürülebilirdir.

Projenin İçeriği:

İnegöl Belediyesi bünyesinde yaklaşık 2 yıl önce elektrikli gezi aracı yapılmasına yönelik Strateji Geliştirme Müdürlüğü Proje ve Ar-Ge Ofisi çeşitli çalışmalar başlatmıştır. Mevcut durum analizi neticesinde sektörde model araç çalışmalarının oldukça fazla olduğunu lakin gezi aracı üretimi ihtiyacının olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yenilenebilir enerji ihtiyacının ve kullanım alanlarının katma değeri göz önüne bulundurulduğunda interaktif ve sürdürülebilir bir Ar-Ge çalışması başlatılmıştır.

Projemizin ismi ile ilgili çalışmalara başlanmış olup şehrimizde türbesi bulunan Osmanlı’nın ilk şehidi Baykoca’nın ismi proje adı olarak belirlenmiştir.

 • Marka tescili bulunmaktadır.
 • Akabinde kendi teknik proje takımımız ile aracın genel teknik detayları belirlenmiştir.
 • Belirlenen teknik detaylardan yola çıkılarak ortaya konan Ar-Ge çalışmaları neticesinde Endüstriyel Tasarımcımızla yapılan görüşmeler neticesinde özgün tasarım çalışması gerçekleştirilmiştir.
 • Bu süreçte proje faaliyetlerinin nitelikli yürütülebilmesi için “Elektrik ve Otomasyon Atölyesi” kurulmuştur.
 • Tasarım tescili bulunmaktadır.
 • Belediye Başkanımız başkanlığında proje lansmanı yapılmıştır.
 • Proje takımının genişletilmesine karar verilmiştir. Proje takımı çağrısına çıkılmıştır. Toplamda (60) başvuru gerçekleştirilmiş olup tamamı teknik beceriye haiz (10) kişiden oluşan dış proje takımı kurulmuştur.
 • Bu süreçte Bursa Teknik Üniversitesi ile koordinasyon sağlanmıştır. Takım seçmelerinde ve süreç yönetiminde Üniversitenin ilgili akademisyenlerinin desteği alınmıştır.
 • Proje takımının lansmanı yapılmıştır.
 • Proje İdaremiz proje takımı ve gençlerden oluşan yeni takım ile ortak tekrar ele alınmış olup çeşitli revizeler gerçekleştirilmiştir.
 • Proje kapsamında aracın kasasının ilk kaynağının lansmanı gerçekleştirilmiştir.
 • Aracın ilk prototipi hayata geçirilmiştir.
 • İlk prototip İstanbul 8. Uluslararası Akıllı Şehirler ve Şebekeler Kongre Fuarında sergilenmiştir.
 • İkinci prototip çalışmasının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Şu an Teknofest’e aracımıza entegre ve özgün olan “Turizm Tanıtım Modülü” ile başvuru planlıyoruz.

Projenin Uygulama Durumu:

Proje kapsamında Ar-Ge çalışmaları tamamlanan konsept aracımızın “ilk prototipi” başarı ile tamamlanmıştır. İkinci Prototip ürün kısa süre içerisinde tamamlanacak olup gerekli revize çalışmaları devam etmektedir. İlk etapta İdaremizin ihtiyaçları doğrultusunda (10) adet üretilecek olup akabinde tesisleşme çalışmaları tamamlandığında şirket bünyesinde daha nitelikli faaliyetler yürütülmesi planlanmaktadır.

İlave Bilgiler:

Kamu kurum/kuruluşları (Üniversiteler vb.) bünyesinde yürütülen elektrikli araç projelerinden farklılıkları noktasında dikkat çekmek istediğimiz temel husus, diğer araç projelerinin sürdürülebilir ya da işlevsel olmayışlarıdır. Projemizin hareket noktasının en önemli tetikleyicisi bu olmuştur. Genellikle üniversiteler bünyesinde model araç projeleri yürütülmektedir. Vatandaşların kullanımına ya da ticarileşmeye müsait olmayan projelerde ciddi mesafeler alınamamaktadır. Çeşitli üniversitelerin elektrikli araç proje takımları ile görüşmeler gerçekleştirdiğimizde kendilerinden de bu doğrultuda görüş almaktayız. Lakin sürecin proje takımlarına olan katkısı yadsınamaz. Bu doğrultuda Baykoca, direkt vatandaşların kullanabileceği/faydalanabileceği ve şirketleşme planlaması olan sürdürülebilir ve işlevsel bir projedir. 1397 Belediye arasında bu projeyi gerçekleştiren ilk Belediyeyiz.