BELEDİYE

ANA KATEGORİ

PROJE KATEGORİ

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ

4.500.000,00 TL maliyetli projenin amacı; Tercan baraj gölüne sahip olan Tercan ilçesinde su ürünleri üretimini artırmak, bu faaliyet için gerekli bilgileri paylaşmak ve bu bilgilerin yöre insanı tarafından yaşam boyu kullanımını ve gelecek nesillere ulaşımını sağlamaktır. Tercan ilçesinin temel su potansiyelinin yüksek olduğu, yöre insanının bu potansiyeli değerlendirerek doğal su ürünleri üretimine yönelmediği, bunun da sermaye, bilgi ve birikim eksikliğinden kaynaklandığı görülmüştür. Bu bağlamda projenin genel amacı, Tercan ilçesinin su potansiyelinin su ürünleri üretimi bağlamında kullanılması, bölge insanının su ürünleri üretimi ve tüketimi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlanması, kırsalda yaşayan insanların su ürünleri üreterek gelir sahibi olmalarının ve birlikte hareket etmelerinin sağlanması, su ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışına satışının sağlanması, ekonomik kazanç sağlanması yoluyla göç eğiliminin azaltılması ve tüketicilerin tatlı su ürünleri tüketiminin artırılmasıdır.

Hedef Gruplar

Çalışmanın hedef grubu Tercan ilçesinde yaşayan işsiz ve gelir düzeyi düşük 20 kadın 20 erkek 40 kişidir.  Bu bağlamda proje sonucunda 40 kişinin doğal su ürünleri üretiminde bulunmaları ve birlikte çalışacakları kişiler dışında kendi kendilerini istihdam etmeleri öngörülmektedir. Bunun sonucunda proje sonucunda her işletmede 2 kişi çalışacağı düşünülürse en az 80 kişinin istihdamı öngörülmektedir.

Projenin hedef grubu olan 40 kişi kırsal alanda yaşayan ve gelir yetersizliği yaşayan insanlardır. Bu insanların geleneksel tarımsal faaliyetlerden elde ettikleri gelirler giderek azalmakta ve göç eğilimi artmaktadır. Nitekim bölgede göç vererek bölgedeki köyler kapanma noktasına gelmiştir. Köyler ortalama 100 hanelik büyüklükten 30-40 haneli büyüklüklere gerilmişlerdir. Bölgenin su potansiyelinin yüksek olmasına rağmen yöre insanı doğal su ürünleri yetiştirme konusunda bilgi sahibi değillerdir. Bunun ötesinde su ürünleri üretmek niyetinde olanlar da belirli bir ölçeği yakalayamayacak kadar üretim yapabilecekleridir. Bu bağlamda yöre insanına su ürünleri üretiminin öğretilmesi ve bu faaliyetin birden çok yerde yapılması yoluyla belirli bir ölçeğin yakalanması gerekmektedir. Projede özellikle kadınlara yer verilmiştir. Bunun nedeni kadının geleneksel yapı içerisinde yalnızca çocuk ve yaşlı bakımından ibaret bir yaşantısının olmasıdır. Proje yoluyla kadınların başarabilecekleri bir faaliyet olan doğal su ürünleri üretimi ile birlikte kimlik kazanmaları ve bir meslek edinmeleri olasılığı ortaya çıkacaktır.

Projenin Genel Hedefi

Tercan baraj gölünün alabalık üretim potansiyeli kullanılarak bölgede yaşayan insanlara iş imkânı sağlamak ve gelir düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir.

Amaçları

Tercan ilçesinin su potansiyelinin su ürünleri üretimi bağlamında kullanılması, bölge insanının su ürünleri üretimi ve tüketimi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlanması, kırsalda yaşayan insanların su ürünleri üreterek gelir sahibi olmalarının ve birlikte hareket etmelerinin sağlanması, su ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışına satışının sağlanması, ekonomik kazanç sağlanması yoluyla göç eğiliminin azaltılması ve tüketicilerin tatlı su ürünleri tüketiminin artırılmasıdır.

Projenin Etkileri

Tercan ilçesinde yaşayan insanların tarımsal gelir çeşitliliğini artırmak, göç eğilimlerini azaltmak ve ekonomik çıkarlarını sağlamak amacıyla su ürünleri üretimi konusunda bilgilendirilmelerini, bu bilgileri ekonomik çıkara dönüştürmelerini, çıkarlarını korumak için kooperatif gibi bir organizasyon kurmalarını, öğrendikleri yapıları gelecek nesillerine aktarmalarını öngörmektedir.

TUİK verilerine göre Erzincan ilçeleri arasında en çok göç Tercan ilçesinde görülmektedir. Bu bağlamda köyleriyle birlikte şimdiki toplam nüfusu 25 000 olan ilçe, 2000-2018 periyodunda 20 000’i aşkın bir göç vermiştir. Bu göçün büyük kısmı kırsal alandan diğer kentlere doğru gerçekleşmiştir. Bunun yanında kırsaldan kent merkezine doğru da bir göç hareketi mevcuttur. Buna karşılık, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından kırsalda yürütülen çalışmalarda tarımsal kaynakların tam olarak değerlendirilemediği görülmüştür. Benzer şekilde yöre insanının su potansiyelinin farkında olmadığı ve suyu ekonomiye dönüştüremediği görülmüştür. Buna karşılık Tercan Baraj ilçede bulunmakla beraber su ürünleri (alabalık) üretim potansiyeli çok yüksektir.

Proje sonucunda ne tür çıktı ve hizmetler üretilecek

  • Proje 40 işletmeden oluşacak olup, her işletme 25 ton Alabalık üretimi yapacaktır. Toplamda 1000 ton Alabalık üretimi sağlanacaktır.

Bu çıktı ve hizmetlerden kimler hangi koşullarda yararlanacak?

  • Proje sonucunda 40 işletme oluşacak, her işletmede 2 kişi çalışacağı düşünülürse en az 80 kişinin istihdamı öngörülmektedir. Buda aileleriyle birlikte yaklaşık 400 kişiye tekabül edecektir.
  • Tercan İlçesi başta olmak üzere bölge halkıda dolaylı olarak faydalanacaktır.